Visie & Missie

Steeds meer mensen lijden aan aanhoudende geestelijke druk. Zij hebben continue het gevoel aan de alsmaar hoge verwachtingen van de maatschappij te moeten voldoen. Hieruit ontstaan niet alleen vele vormen van Angst en Stress, maar ook verschillende trends.

Zo is Social Media voor heel veel mensen een grote rol in hun emotionele leven gaan spelen. Vanuit het gevoel er continue bij te moeten horen,  gaan zij op zoek naar bevestiging, goedkeuring en erkenning.

Vanuit onze Praktijk willen wij de verbindende en vervullende sleutel zijn tot de primaire menselijke behoefte om volledig zichzelf te kunnen zijn en authentiek in het leven durven te staan. Dieren kunnen hierbij van zeer waardevolle betekenis zijn!

IMG_0267