Training & Vorming

Vanuit mijn Praktijk participeer ik in divers onderzoek waarbij de totstandkoming voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) centraal staat. LvDO is stap-voor-stap leren en vindt plaats door oefening en ervaring. Dit vraagt om specifieke leeractiviteiten en moderne leertechnieken, binnen diverse contexten.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling gaat om het opdoen van kennis en verschillende manier van denken en handelen. Maar ook  over het verwerven van de juiste competenties waarbij zelfsturing altijd op inhoud en leerproces bevorderd wordt.

Een specifiek terrein waar ik mij o.a in begeef is verkeerseducatie. Bij de modulaire Rijopleiding In Stappen, als initiatief van het CBR uit 2002, ben ik vanaf het allereerste uur betrokken. “Wegwijs maken” en (met name) jongeren leren hoe het eigen leerproces te sturen, staat centraal.

image

De complexiteit van de verkeerstaak wordt steeds ingewikkelder, terwijl de inspanningswens van jongeren om te investeren in actuele (verkeers)kennis, oefening en ervaring binnen een rijopleiding sterk is verminderd. Terwijl jongeren juist een sterk verhoogd risico vertonen om bij een ongeval betrokken te raken: leeftijds- en ervaringsgerelateerde factoren zoals leefstijl, persoonlijkheid en opgedane rijervaring spelen hierbij de grootste rol.

GDE-matrix

De GDE-matrix (Goals for Driver Education) is een wetenschappelijk raamwerk waarbinnen door mij een benadering is ontwikkeld die kan worden  gebruikt als basis voor het verwerven van noodzakelijke competenties binnen kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs. 

Het benoemen, beschrijven en verklaren van feiten, kenmerken en procedures, begrippen en principes worden hierin voorwaardelijk geacht. Om samen met jongeren vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen, waarbij de moderne leerdoelen binnen een rijopleiding, voor jongeren (en hun ouders) minder abstract vertaald kunnen worden.

“Het huidige verkeer is een “mooie” afspiegeling van de huidige 24-uurs economie: mensen reageren gestresst, geïrriteerd, hebben haast en zijn afgeleid door hun mobiel. Er is een grote toename van het gebruik van alcohol, drugs en andere genotsmiddelen.

Achter dit compensatiegedrag schuilen veel onderliggende emoties, zoals  Angst, Woede en Verdriet. Velen realiseren zichzelf allang niet meer dat hun houding zorgt voor veel gevaarlijke situaties en omstandigheden in het verkeer: vaak met maar een hele dunne scheidingslijn tussen leven en dood.

Ik heb in 2002 het WRM-certificaat (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen) behaald.  Om geheel binnen mijn eigen expertise van competentieontwikkeling mijn werk ook op de openbare weg te mogen en kunnen doen. Door binnen een breed terrein dat verkeerseducatie omvat, van competentiegericht leren uit te kunnen gaan. Door vanuit een selectie aan competenties een positieve bijdrage te leveren aan een betere bewustzijnsmentaliteit: ten aanzien van verkeersveiligheid als breed maatschappelijk thema” 

CU. X-je terug !
Dewi