Remedial Teaching

Kernvaardigheden van executief functioneren kunnen door verschillende oorzaken minder sterk ontwikkeld zijn.
Bijvoorbeeld in relatie tot Autisme of AD(H)D. Dit kan een obstakel vormen binnen diverse situaties en omstandigheden in het dagelijks leven. Om te leren hoe méér ordering en structuur aan te brengen, een betere samenhang te ontdekken en/of de aandachtspanne te verbeteren worden binnen mijn Praktijk handvatten ontwikkeld die een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kernvaardigheden voor executief functioneren. 

Via een positieve, goed geïnformeerde coachingsstijl wordt het verwerven en/of ontwikkelen van competenties zoals Helikopter View en Focus & Aandacht bevorderd. Ik doe dit vooral door een sfeer te creëren waarin verschillende leerstijlen nooit in de weg staan. 

beer-op-de-weg

"Beer op de weg? Geef hem een knuffel!"

“Het huidige verkeer is een “mooie” afspiegeling van de huidige 24-uurs economie: mensen reageren gestresst, geïrriteerd, hebben haast en zijn afgeleid door hun mobiel. Er is een grote toename van het gebruik van alcohol, drugs en andere genotsmiddelen.

Achter dit compensatiegedrag schuilen veel onderliggende emoties, zoals  Angst, Woede en Verdriet. Velen realiseren zichzelf allang niet meer dat hun houding zorgt voor veel gevaarlijke situaties en omstandigheden in het verkeer: vaak met maar een hele dunne scheidingslijn tussen leven en dood.

Ik heb in 2002 het WRM-certificaat (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen) behaald.  Om geheel binnen mijn eigen expertise van competentieontwikkeling mijn werk ook op de openbare weg te mogen en kunnen doen. Door binnen een breed terrein dat verkeerseducatie omvat, van competentiegericht leren uit te kunnen gaan. Door vanuit een selectie aan competenties een positieve bijdrage te leveren aan een betere bewustzijnsmentaliteit: ten aanzien van verkeersveiligheid als breed maatschappelijk thema” 

CU. X-je terug !
Dewi