Remedial Teaching

Leerondersteuning

Leerondersteuning tijdens de informatieverwerking in het verkeer helpt om nieuwe informatie effectiever op te nemen, vast te houden en vervolgens toe te passen. Het verhoogd het gewenste theorie- en praktijkniveau en verkleint de kans op het aanleren van verkeerde routines.Theorieregels, vormaspecten, ruimtelijk inzicht en ruimtelijke ordening gaan over de cognitieve vaardigheden die voor belemmering bij het vak verkeer kunnen zorgen. Het omvat de cognitieve eigenschappen die bepalend zijn of een leerling in staat is om informatie uit veel verschillende bronnen in korte tijd te verwerken, zoals noodzakelijk is in het verkeer.

beer-op-de-weg
Beer op de weg? Geef hem een knuffel!