Puppybegeleiding (A.A.C)

Als trots nieuw hondenbaasje wil je graag het allerbeste voor je pup. Je wil hem op laten groeien tot een evenwichtige hond. Maar door alle meningen en goed bedoelde adviezen uit je omgeving, maakt de weg daarna toe, je behoorlijk onzeker.

Een hond voelt deze onzekerheid  aan en reageert hierop heel sterk.Hij kan gestresst raken , met alle gevolgen van dien.

Je pup is gedurende de eerste negen maanden van zijn leven extra gevoelig voor overprikkeling. Naarmate hij ouder wordt, kunnen teveel opgedane stressoren binnen deze periode een zeer ongunstige uitwerking krijgen op zijn mentale- en fysieke toestand. Dat is wat je zeker weten níet wil!

Wat doen wij?

We helpen je om samen met je pup te werken aan een (h)echte vertrouwensband. Op een manier die anders is dan je kent of verwacht. Door te investeren in vertrouwen, i.p.v. het opvolgen van gangbare dominantie- & controleprincipes. Wij doen dit op een fascinerende, vooral kenmerkende wijze: samen met een of meerdere honden uit onze sociaal, volwassen en stabiele roedel.

Hoe helpen wij?

Stress bij je pup voorkomen start met voldoende kennis over zijn manier van communiceren. We leren je goed te kijken naar hondengedrag. Met als doel om het communicatiesysteem beter te begrijpen, zodat je makkelijker zult herkennen wat je eigen pup  "vertelt" .Wij maken hierbij een vertaalslag naar een manier waarop je hier met je eigen gedrag bij aan kan sluiten. Op een manier die volledig past binnen jullie persoonlijke situatie. 

IMG_3775
IMG_1002

Optimale Leeromgeving

√ Uitgebalanceerde socialisatie

Op afwisselende locaties

Diervriendelijk

Oog voor het natuurlijk gedrag van honden

Maatwerk

Individuele begeleiding

Samenwerken met een roedel

Werkwijze

Binnen onze Praktijk is een werkmethodiek ontwikkeld waarbij een volwassen en evenwichtige roedel honden helpt bij de opvoeding van je pup. Een werkmethodiek die ontstaan is vanuit het gedachtengoed van Dierondersteunende Interventie. Hierbij wordt uitgegaan van wat er vanuit interactie tussen mens en dier gebeurt.  Uitgangspunt is dat iedere wisselwerking uniek is. Dit maakt het leveren van maatwerk vanuit een persoonlijke benadering eenvoudiger. Individuele sessies worden altijd ingedeeld rondom drie hoofdthema's: communicatiesysteem, zintuigelijke belevingswereld en roedelgedrag van (huis)honden. 

Er wordt gewerkt in sessies van 90 minuten op individuele afspraak. 
Waarin voldoende breekpunten worden ingebouwd om theorie- en praktijk op een interactieve manier af te wisselen en er voldoende rustmomenten voor je pup zitten. Er wordt gewerkt op verschillende locaties om een adequaat, uitgebalanceerd socialisatieprogramma te laten plaatsvinden. Tussen iedere sessie afzonderlijk zit voldoende tijd zodat er genoeg gelegenheid is thuis te kunnen oefenen.

Model ADV

De handvatten uit dit model geven je als hondenbaasje extra ondersteuning en stimulans. Om het geleerde binnen je eigen omgeving makkelijker toe te kunnen passen. ADV staat voor het  Aanleren, Doorbreken of Voorkomen van gedrag van je pup. Het model biedt ook houvast voor jou: leren om naar de grenzen van je pup te luisteren , je gevoel durven volgen en meningen en adviezen van mensen uit je omgeving te durven negeren.
De sleutel tot succes! 

Animal Assisted Coaching (A.A.C)

Tijdelijk in onderhoud

IMG_9804
IMG_2931