Labradoodles

De Labradoodle is niet officieel erkend door de FCI, al wordt zeer regelmatig anders beweerd. Hij is in 1989 ontstaan in Australië: in de basis vanuit een kruising tussen de werklustige Labrador Retriever en de slimme Koningspoedel. Sinds die tijd maakt de Labradoodle vanuit deze F1 (=eerste generatie) wereldwijd een enorme evolutie door. Een ontwikkeling die veel genetische terminologieën heeft veroorzaakt.

De Labradoodle als diensthond binnen onze Praktijk is het resultaat van jarenlange fokervaring met de daarbij behorende kennis en inzichten, accurate gezondheidsscreening (waaronder HD/ED en erfelijke oogafwijkingen), nauwkeurige selectie op basis van karakter (werklust, binding met de mens) en basisvaardigheden(stabiliteit en herstellend vermogen).
Psychelbeeld’s Labradoodles zijn intelligent, zachtaardig, en vriendelijk voor mens en dier.  Mede door een uitmuntende socialisatie, waarbij voortdurend alert wordt gebleven op de verschillende ontwikkelingsfasen van het karakter.
Training & Vorming tot Psychosociaal Hulphond© vindt intern plaats, door gebruik te maken van positieve bekrachtiging. 

Er kan een aanvraag worden gedaan voor een Labradoodle uit onze Praktijk, welke dienst kan doen als Psychosociaal Hulphond©. De aanvraagprocedure vindt plaats vanuit een zorgvuldige indicatiestelling. Een uitgebreide kennismaking waarin wederzijdse verwachtingen helder en transparant naar elkaar kunnen worden uitgesproken vormen hierbij altijd het fundament.
Incidenteel hebben wij puppies beschikbaar als familiehond. 

Enlight353
IMG_3799