Gezicht achter

Gezicht achter Psychelbeeld is Dewi van den Bossche (1979). Zij studeerde in 2002 af als Bsc in Scientific Research Act. Binnen het vakgebied Toegepaste Psychologie werden diverse kopstudies gevolgd. Hierdoor is een grote specialisatie ontstaan op het gebied van Competentie-,Talentontwikkeling en Oplossingsgerichte Coaching: binnen Zorg, Welzijn, Onderzoek en Onderwijs. Handvatten daarbij zijn onder andere Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), Rationeel Emotieve Therapie (RET), Systematisch werken, Lerend Leren, Actieve Imaginatie, Remedial Teaching, Special Education Needs (SEN), de Psycho-educatie methodiek Geef me de 5© en de Psycho-fysieke methodiek Rots & Water®.
Vanuit professie worden individuele behoeften herkend en vertaald  naar passende, individuele begeleiding. Anderen omschrijven haar als rustig, geduldig, communicatief vaardig, algemeen ontwikkeld, ruimdenkend en vooral zorgzaam.

"Het implementeren van Dierondersteunende Interventie (A.A.I.) binnen mijn Praktijk is vanzelfsprekend ontstaan vanuit een liefde voor dieren, waarbij honden in het bijzonder. Ik heb aantoonbare, diep doorleefde kennis en ervaring met het werken met een grote diversiteit aan honden. Mijn C.V. is rijkelijk gevuld met aanvullende, brede scholing en Toegepast Onderzoek op kynologisch gebied.

Dewi van den Bossche