Dierondersteunende Interventie

Het aanbieden van faciliteiten, strategieën, spel- en creatieve werkvormen waarbij dieren worden ingezet,  is ontstaan vanuit het idee dat dieren bepaalde eigenschappen bezitten die het oplossen of hanteren van uiteenlopende problematieken mogelijk maken. Hun spontane gedrag voor interactie, leveren kansen en voordelen op die veel moeilijker te verkrijgen zouden zijn in hun afwezigheid

Dierondersteunende Interventie (A.A.I.) gaat uit van wat er tussen mens en dier gebeurt. De aanwezigheid van een dier vormt vaak een opening voor een opbouwend gesprek. Vanuit een (h)echte vertrouwensband met een dier worden ontdekte gedragspatronen vertaald naar unieke kwaliteiten.
Door vanuit sociale, affectieve, cognitieve en fysieke doelen specifieke competenties te selecteren waaraan gewerkt wordt. 

IMG_5895

Dieren maken het mogelijk om zonder vooroordelen te experimenteren met het eigen gedrag. Of om meer specifiek gedrag tot stand te brengen. Ongebruikte mogelijkheden kunnen eerder worden benut, of het oplossen - en/of hanteren van problemen wordt eenvoudiger. Omdat dieren kunnen helpen het eigen gevoel makkelijker te identificeren.

phonto 2
phonto 4
phonto 3
phonto 5

Dieren spreken een duidelijke taal. Door van hun manier van communiceren te leren, kunnen mensen zichzelf beter verstaan en weer duidelijk leren spreken.
Vooral ook "NEE!" leren durven te zeggen.
Communiceren met bijvoorbeeld een hond vergroot sociale- en communicatieve vaardigheden: een hond laat zien als je niet begrepen wordt en dat je jezelf dus op een andere manier moet aanpassen of afstemmen. Wanneer je duidelijk aangeeft wat je wel en niet wilt, zal geen enkele hond over je grens heen gaan. Je leert er steviger door in je schoenen te staan!

Wetenschappelijke aanwijzingen tonen aan dat dieren een spiegel zijn van menselijke angsten, lusten en verbeelding: door met ze te werken goed naar ze te kijken zien mensen vaak vooral zichzelf. Dieren kunnen op fascinerende wijze metafoor staan aan persoonlijke leerprocessen of situaties en omstandigheden uit het dagelijks leven. Samen sla je een brug naar een hoger of sociaal aanvaardbaarder niveau van functioneren.

IMG_0267

Dieren maken het werken buiten een traditionele therapieruimte om laagdrempelig. Door bijvoorbeeld samen met ze in de natuur te zijn, maakt stress al snel plaats voor rust en dat vergroot het leer- en concentratievermogen en stimuleert de creativiteit.
Door het samenwerken met een hond leer je bijvoorbeeld beter of anders plannen en organiseren, of leerdoelen op te stellen.

Kennismaken met de manier waarop Dierondersteunende Interventie binnen mijn Praktijk wordt uitgevoerd kan door het volgen van een op maatwerk gerichte workshop.
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op!

CU. X-je terug !
Dewi

06-15220836
WhatsApp
of stuur een e-mail