Educatie

Trotse (nieuwe) hondenbaasjes worden vaak overladen met goedbedoelde, adviezen, meningen en overtuigingen uit hun omgeving. Met als resultaat hiervan zelf behoorlijk onzeker te raken. Een hond voelt deze onzekerheid aan en reageert hierop heel erg sterk. Hij raakt gestresst met alle gevolgen van dien: stress krijgt al snel een zéér ongunstig effect op zijn mentale- en fysieke ontwikkeling en veroorzaakt vaak probleemgevend gedrag naarmate een hond ouder wordt.

Ons Educatief Programma bestaat uit een aantal los te volgen gethematiseerde modules. Om vanuit rust en harmonie samen met je eigen hond te werken aan een (h)echte vertrouwensband . Temidden van een roedel honden, leer je vooral goed te kijken naar hondengedrag en je zult je bewust worden van datgeen je eigen hond "vertelt" . Je leert het communicatiesysteem van een hond beter te begrijpen Als baas krijg je er na verloop van tijd automatisch een gehoorzame hond voor terug !

IMG_4945

Puppycursus

Iedere pup is anders en dit vraagt om maatwerk. Tijdens onze praktijklessen staat het natuurlijk gedrag zoveel mogelijk centraal en wordt vooral rekening gehouden met rasspecifieke kenmerken en omgevingsfactoren.
Zonder stress, teveel druk en te hoge verwachtingen wordt op verschillende locaties gewerkt aan de basis voor een goede relatie tussen mens en hond. 

Pups maken tijdens praktijklessen op een rustige manier en in een veilige omgeving kennis met de honden uit onze sociaal, volwassen en stabiele roedel. 

Download hier onze folder of neem direct contact op.

Sociale roedelwandelingen

In een groep honden en onder begeleiding van een gedragsdeskundige verbeteren de sociale vaardigheden van honden naar mens en soortgenoten razendsnel.

In een natuurlijke omgeving en op afwisselende locaties wordt kennis vergroot over het communicatiesysteem van honden.

Download hier onze folder of neem direct contact op.

Gedragsbegeleiding

Wij helpen hondenbaasjes graag wanneer er sprake is van probleemgevend gedrag bij hun hond: om gedragspatronen te doorbreken of om te voorkomen.

Pathalogische, fysiologische of andere medische- en/of gezondheidsproblemen , erfelijke aanleg, onvoldoende of slechte socialisatie, een traumatische ervaring, onjuiste begeleiding van rasgebonden aanleg, conditionering,  een verstoorde dominatieverhouding of onvoldoende of verkeerde fysieke en mentale stimulatie lijdt tot stress bij honden. Stress is dan ook de meest voorkomende onderliggende oorzaak van probleemgevend gedrag.

Download hier onze folder of neem direct contact op.

Hondentraining op maat

Op aanvraag wordt hondentraining op maat aan aangeboden. Op een laagdrempelige manier en binnen een optimale leeromgeving wordt (nieuw) hondengedrag aangeleerd en veelvuldig geoefend.

Tijdens het aanbieden van onze hondentrainingen wordt gewerkt middels de clickermethodiek.
Het juist gebruik van de clicker, de timing maar vooral het tijdig afbouwen van voerbeloning staan centraal.

Download hier onze folder of neem direct contact op.