Counseling met dieren

Communiceren met een hond vergroot sociale vaardigheden: een hond laat zien als je niet begrepen wordt en dat je jezelf dus op een andere manier moet aanpassen of afstemmen.

Wanneer je duidelijk aangeeft wat je wel en niet wilt, zal geen enkele hond over je grens heen gaan.

Door het samenwerken met een hond leer je bijvoorbeeld beter of anders plannen en organiseren, of leerdoelen op te stellen. Samen met een hond sla je een brug naar een hoger of sociaal aanvaardbaar niveau van functioneren!

7533ec80-5a61-498e-86ac-18533b01b95d