Dagbesteding

In onze ecologische tuin is een kleinschalige dagbesteding ingericht. Tenmidden van een grote variateit boom-, plant- en bloemsoorten, twee mini-varkentjes, onze dwerggeitjes en Maine Coons,wordt vanuit een aantal bouwstenen rondom Flora & Fauna competentieontwikkeling mogelijk gemaakt.  Door gestructureerde activiteiten te creëren op het gebied van bijvoorbeeld verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en het (ver)zorgen en werken met aandacht.
Onze kleinschalige dagopvang voor honden grenst aan onze tuin. De aanwezigheid van de honden zorgt er dagelijks voor extra gezelligheid!

Activiteiten rondom dier en natuur leveren een waardevolle bijdrage aan individuele zorgplannen, activiteitenbegeleiding, stage- of vrijetijdsbesteding. Vergroten maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie.

Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven.
Schroom niet om jouw wensen of ideeën met ons te delen!

Lopende projecten: 

Op werkdagen zijn we samen bezig met investeren in herziende, innovatieve projecten die vernieuwend zijn, verdieping bieden, maar vooral ontwikkelingsgericht zijn. De inhoud van ieder project afzonderlijk, wordt geimplementeerd in onze Praktijk. Altijd met als doel om sociale, affectieve, cognitieve of fysieke leerdoelen eenvoudiger te behalen: