Bezige bij

De Tilburgse Stadsimkers Marcel en Berber  spannen zichzelf al jaren in voor het bevorderen van de biodiversiteit. Door op verschillende plaatsen rondom Tilburg bloemen te zaaien, hopen zij onder andere   de gezondheid van de bijen te bevorderen.

Zonder enige twijfel heb ik  een stukje grond uit mijn ecologische tuin beschikbaar gesteld.  Om bij te dragen aan de landelijke bijenstrategie vanuit het Ministerie van LNV.