Van harte welkom op de website van
" P S Y C H E L B E E L D "
Praktijk voor Toegepaste Psychologie

Dierondersteunende Interventie
Training & Vorming | Remedial Teaching | Counseling

Wat doen wij ?

Op een aantal specifieke terreinen wordt uitgegaan van competentiegericht leren.
Individuele begeleiding vindt plaats door competenties te selecteren waaraan gewerkt wordt.
Kern is altijd om anderen dichterbij het eigen potentieel te brengen.
Wij doen dit door kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes stap-voor-stap te leren ontwikkelen.

Binnen onze Praktijk wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan individuele begeleiding rondom diverse thema's van persoonlijke ontwikkeling. Op dit vlak kunnen dieren ingezet worden om te helpen. Dit heet Dierondersteunende Interventie.
Vooral het werken met honden is onze kenmerkende expertise.

Dierondersteunende Interventie (A.A.I.)

Het aanbieden van faciliteiten, strategieën, spel- en creatieve werkvormen waarbij dieren worden ingezet, is ontstaan vanuit het idee dat dieren bepaalde eigenschappen bezitten die het oplossen of hanteren van uiteenlopende problematieken mogelijk maken. Dierondersteunende Interventie gaat uit van wat er tussen mens en dier gebeurt. Hun spontane gedrag voor interactie, leveren kansen en voordelen op die veel moeilijker te verkrijgen zouden zijn in hun afwezigheid.
Samen met een dier sla je een brug naar een hoger of sociaal aanvaardbaarder niveau van functioneren.