Van harte welkom op de website van
Praktijk voor Toegepaste Psychologie

Hét expertisecentrum voor Competentie- & Talentontwikkeling:
op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen.

Training & Vorming | Remedial Teaching | Counseling

Wat doen wij ?

Binnen onze Praktijk wordt tegemoet gekomen aan de behoefte aan persoonlijke begeleiding rondom diverse thema's van persoonlijke ontwikkeling. Op een aantal specifieke terreinen wordt uitgegaan van competentiegericht leren.
Professionele begeleiding vindt plaats door competenties te selecteren waaraan gewerkt wordt.
Kern is om anderen op een inspirerende manier te helpen het volledige potentieel uit zichzelf te halen:
door kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes stap-voor-stap te leren ontwikkelen.

Ons speelveld

De complexiteit van coach- hulp- en leervragen blijft toenemen. Door continue te blijven investeren in het verbeteren van onze dienst voor Competentie- & Talentontwikkeling, kan Psychelbeeld zich richten op verschillende doelgroepen, vanuit een diversiteit aan invalshoeken.
In de loop der jaren is ons speelveld dan ook steeds breder geworden.
Met als resultaat een uitgebreid scala aan werkzaamheden binnen een aantal specifieke expertises.

Dierondersteunende Interventie (A.A.I.)

In en rondom onze ecologische tuin  worden faciliteiten, strategieën, spel- en creatieve werkvormen aangeboden waarbij dieren worden ingezet om mensen te helpen. Ontstaan vanuit het idee dat dieren bepaalde eigenschappen bezitten die het oplossen of hanteren van uiteenlopende problematieken mogelijk maken. Dierondersteunende Interventie (A.A.I) gaat uit van wat er tussen mens en dier gebeurt. Hun spontane gedrag voor interactie, leveren kansen en voordelen op die veel moeilijker te verkrijgen zouden zijn in hun afwezigheid.
Samen met een dier sla je een brug naar een hoger of sociaal aanvaardbaarder niveau van functioneren.